POMPOWANIE KÓŁ AZOTEM

POMPOWANIE KÓŁ AZOTEM

Zalety pompowania azotu w porównaniu z pompowaniem powietrza:
Mniejsze prawdopodobieństwo pęknięcia ogumienia: Podczas podróży guma opony napełnionej powietrzem z powodu nagrzewania może wydzielać łatwopalny gaz z grupy alkenów. Gdy temperatura opony wzrośnie do temperatury zapłonu gazu, alken ulega samozapaleniu, rozprężając powietrze, pod wpływem czego pęka opona. Azot jest gazem obojętnym i nie ulega samozapaleniu, dzięki czemu nie grozi pęknięciem opony.
Dłuższa żywotność opony: Tlen, woda, olej itp., wchodzące w skład powietrza, łatwo reagują z cząstkami metalu i gumy w kole, co powoduje pękanie, rdzewienie, starzenie się ogumienia itd. Z kolei azot, który nie zawiera wyżej wymienionych składników, pozwala wyeliminować ryzyko takich niepożądanych reakcji i tym samym przedłuża okres eksploatacji koła.
Mniejsze zużycie paliwa: Dzięki zalecie azotu, jaką jest przenikanie mniejsze niż w przypadku powietrza, możliwe jest utrzymanie stałego ciśnienia przez długi okres, co zwiększa odporność opony na zużycie na skutek eksploatacji oraz pozwala zaoszczędzić paliwo.
Mniejszy hałas: Jazda z kołami napompowanymi azotem staje się bardziej komfortowa, cichsza i bardziej płynna, a hałas podczas jazdy jest znacznie mniejszy w porównaniu z oponami napompowanymi powietrzem.

REZGUM

ul. Starozamkowa 19, 64-100 Leszno

 

Konto mBank :
25 1140 2004 0000 3102 6988 6456
NIP : 6971186832
REGON : 411547559

W związku z dużą ilością pracy w ciągu dnia nie mamy czasu odbierać telefonu i zapraszamy do naszej firmy osobiście. Klientów obsługujemy na bieżąco i nie ma potrzeby się z nami umawiać .

 

Zapraszamy codziennie od 8:00 – 16:00  a w  soboty  od 8:00  – 14:00