WYWAŻANIE KÓŁ

WYWAŻANIE KÓŁ – TEST DROGOWY HUNTER

Charakterystyka wyważarki : Hunter Road Force Elite
Wyważarka Hunter Road Force Elite wykonuje kompleksowo wszelkie pomiary bicia koła samochodowego,
posiada również  rolkę do przeprowadzania testu drogowego, która umożliwia wykonanie:
–  pomiaru sztywności opony,
–  pomiaru siły bocznej (znoszącej) koła ? LFM,
–  pomiaru bicia obręczy.
Test drogowy ma na celu usunięcie drgań promieniowych i osiowych całego koła .
Układ dwóch laserów zsynchronizowanychz kamerami – ustawionych względem siebie pod
kątem prostym – i wysyłających po dwa rzędy punktów skupionego światła (rozdzielanego na
szeregi punktów przez optyczny element dyfrakcyjny – DOE).
System ten wykonuje trójwymiarowy obraz koła.
Jest to technologia laserowego pomiaru:
– wymiarów koła,
– bicia promieniowego obręczy,
– rozmieszczenia ciężarków.
Jest to także najbardziej profesjonalne urządzenie diagnostyczne, którym posługują się wszyscy producenci opon samochodowych przy rozpatrywaniu reklamacji Klientów dotyczących opon. Wyniki testu drogowego kół zrobionego na wyważarce Huntera decydują o tym czy reklamacja będzie uznana, czy też odrzucona z uwagi na brak widocznych wad produktu .

REZGUM Karol Rezner

ul. Starozamkowa 19, 64-100 Leszno

 

Konto mBank : 86 1140 2004 0000 3102 8194 4883

NIP : 6971186832
REGON : 411547550

Zapraszamy codziennie od 8:00 – 16:00  a w soboty  od 8:00 do 12:00