Charakterystyka wyważarki : Hunter Road Force Elite

Wyważarka Hunter Road Force Elite wykonuje kompleksowo wszelkie pomiary bicia koła samochodowego,

posiada również  rolkę do przeprowadzania testu drogowego, która umożliwia wykonanie:

-  pomiaru sztywności opony,

-  pomiaru siły bocznej (znoszącej) koła ? LFM,

-  pomiaru bicia obręczy.  

Test drogowy ma na celu usunięcie drgań promieniowych i osiowych całego koła .

Układ dwóch laserów zsynchronizowanych

z kamerami - ustawionych względem siebie pod

kątem prostym - i wysyłających po dwa rzędy

punktów skupionego światła (rozdzielanego na

szeregi punktów przez optyczny element

dyfrakcyjny - DOE).

System ten wykonuje trójwymiarowy obraz koła.

Jest to technologia laserowego pomiaru:

 - wymiarów koła,

 - bicia promieniowego obręczy,

 - rozmieszczenia ciężarków.     

Jest to także najbardziej profesjonalne urządzenie diagnostyczne, którym posługują się wszyscy producenci opon samochodowych przy rozpatrywaniu reklamacji Klientów dotyczących opon. Wyniki testu drogowego kół zrobionego na wyważarce Huntera decydują o tym czy reklamacja będzie uznana, czy też odrzucona z uwagi na brak widocznych wad produktu .